Chủ tịch Quốc hội dự Lễ khởi động Tháng Thanh niên tại Nghệ An

Dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; các  lãnh đạo Quốc hội, ban, bộ, ngành ở Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lãnh đạo tỉnh Nghệ An và hơn 3.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Nghệ An, đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ phát động tại các điểm cầu trên cả nước.

Các đại biểu dự Lễ phát động

Phát biểu động viên và giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ cả nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, qua 20 năm không ngừng đổi mới, phát triển, Tháng Thanh niên đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ cả nước, là trung tâm của phong trào Thanh niên tình nguyện, trở thành mốc son của phong trào Thanh niên tình nguyện, được hàng chục triệu đoàn viên, thanh niên và nhân dân chờ đón, hưởng ứng và tham gia mỗi dịp Xuân về.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định: “Đây là môi trường để các bạn trẻ đốt cháy nhiệt huyết rèn luyện, cống hiến, thể hiện tinh thần dấn thân, không ngại gian khổ, xung kích tình nguyện trong các việc khó, việc mới, tới các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Hàng trăm triệu lượt thanh niên tham gia hoạt động; hàng triệu công trình, phần việc, hoạt động có ý nghĩa đã làm rạng ngời hình ảnh thanh niên Việt Nam thời đại mới tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, giàu lòng yêu nước; khẳng định vai trò xung kích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ Tổ quốc”.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ cả nước

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã lựa chọn chủ đề công tác năm 2024 là “Năm Thanh niên tình nguyện”, xác định chủ đề Tháng Thanh niên năm nay là “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; tổ chức lồng ghép Lễ khởi động Tháng Thanh niên và Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ trong cùng một thời điểm, thể hiện tinh thần hành động, quyết tâm cao của các cấp bộ Đoàn.

Để thực hiện thành công Tháng Thanh niên và chương trình công tác Đoàn năm 2024, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, trong bối cảnh đất nước còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhất là các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí của thanh niên:

“Thanh niên là lực lượng xã hội to lớn, là rường cột của nước nhà, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế, xây dựng chủ nghĩa xã hội”; quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027: “Thanh niên phải tiên phong, tình nguyện trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; trong những việc khó, việc mới; sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng; xung phong đến với những vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; đến với những người nghèo, người yếu thế; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần”. Từ đó, tạo mọi điều kiện để khơi dậy mạnh mẽ ngọn lửa nhiệt huyết của thanh niên, phát huy sức mạnh và sự sáng tạo của lực lượng thanh niên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao bản đồ, Cờ Tổ quốc tặng các tổ chức cơ sở Đoàn

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt mong muốn các bạn trẻ trước tiên hãy phát huy thật tốt trên các vị trí công tác của mình, đóng góp quan trọng cho việc thực hiện các mục tiêu chung của cơ quan, đơn vị mình và của cả nước.

Các cấp bộ Đoàn cần tổng kết cả về mặt lý luận và thực tiễn qua 20 năm tổ chức, triển khai Tháng Thanh niên; không ngừng đổi mới, sáng tạo trong lựa chọn nội dung, thiết kế, tổ chức các hoạt động, để Tháng Thanh niên thực hiện được sứ mạng đã được luật hóa tại Luật Thanh niên năm 2020, tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới, ngày càng sâu sắc, thiết thực, hiệu quả, có sức lan tỏa sâu rộng và bền vững hơn nữa, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu vừa chăm lo, đồng hành, vừa phát huy vai trò của thanh niên.

Tháng Thanh niên cũng là dịp để Đảng, Nhà nước và toàn xã hội chăm lo cho thanh niên. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành, đoàn thể cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp thực hiện thật tốt công tác thanh niên; đối thoại, lắng nghe, tin tưởng, giao nhiệm vụ cho thanh niên; tăng cường sự tham gia, đóng góp của thanh thiếu nhi; giúp tuổi trẻ có cơ hội, điều kiện tốt nhất để rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Với niềm tin sâu sắc, Chủ tịch Quốc hội chúc Trung ương Đoàn và các cấp bộ Đoàn, các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước một Tháng Thanh niên sôi nổi, an toàn, thiết thực, đạt hiệu quả cao với nhiều hoạt động sáng tạo, lôi cuốn, hấp dẫn thanh niên.

Đoàn đại biểu rước ngọn đuốc khởi động Tháng thanh niên

Với chủ đề “Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, trong Tháng Thanh niên năm 2024 sẽ diễn ra các hoạt động sôi nổi, rộng khắp trên cả nước. Các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã chủ động đăng ký các công trình, phần việc, các hoạt động thực hiện trong Tháng Thanh niên, gồm:

– 13.304 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

– 6.237 công trình thanh niên với tổng trị giá 158 tỷ đồng.

– 850 địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu và 61.880 người dân và thanh thiếu nhi là người đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ.

– 29.865 bản đồ Việt Nam được các cấp bộ đoàn, Hội trao tặng.

– 10.685 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới.

– 6.054 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh.

– 9.288 hoạt động tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh.

– 8.737 hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

– 11.683 hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng.

– 271.843 Đoàn viên mới được kết nạp trong Tháng Thanh niên.

Posted in: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *