Thể lệ TCV

 1. Cách thức xác định khách hàng trúng thưởng:
 2. Giải thưởng tháng được xác định bằng cách lấy 01 người chơi có tổng thời gian giữ Thẻ cào Vàng lâu nhất trong 30 ngày (từ 08h00’00” đến 19h00’00” hàng ngày) kể từ ngày bắt đầu đợt chơi và còn đang sử dụng dịch vụ “Thẻ cào Vàng”. Thời gian giữ Thẻ cào Vàng trong 1 tháng của người chơi là tổng thời gian giữ Thẻ cào Vàng của 30 ngày (từ 08h00’00” đến 19h00’00” hàng ngày) kể từ ngày bắt đầu đợt chơi theo quy định của chương trình.
 3. Giải thưởng chung cuộc (quý) được xác định bằng cách lấy 01 người chơi có tổng thời gian giữ Thẻ cào Vàng lâu nhất trong 90 ngày (từ 08h00’00” đến 19h00’00” hàng ngày) kể từ ngày bắt đầu đợt chơi và còn đang sử dụng dịch vụ “Thẻ cào Vàng”. Thời gian giữ Thẻ cào Vàng của người chơi là tổng thời gian giữ Thẻ cào Vàng của 90 ngày (từ 08h00’00” đến 19h00’00” hàng ngày) kể từ ngày bắt đầu đợt chơi theo quy định của chương trình. Nếu người chơi đã nhận giải thưởng tháng thì thời gian giữ Thẻ cào Vàng của tháng trúng thưởng sẽ không được cộng vào tổng thời gian giữ Thẻ cào Vàng để tranh giải thưởng chung cuộc.
 4. Một thuê bao sẽ chỉ được nhận tối đa 01 giải tháng trong 01 chu kỳ 90 ngày chơi của thuê bao đó.
 5. Tiêu chí để xét trao thưởng theo thứ tự ưu tiên như sau:
 6. Ưu tiên 1: Tổng thời gian giữ Thẻ cào Vàng của thuê bao lâu nhất.
 7. Ưu tiên 2: Nếu có nhiều hơn 1 thuê bao thỏa mãn đồng thời điều kiện ưu tiên 1, thuê bao trúng thưởng là thuê bao có số lần soạn tin T gửi 9506 ít nhất.
 8. Ưu tiên 3: Nếu có nhiều hơn 1 thuê bao thỏa mãn đồng thời các điều kiện ưu tiên 1 và 2, thuê bao trúng thưởng là thuê bao có thời gian soạn tin T gửi 9506 đầu tiên sớm nhất.
 9. Để tra cứu tổng thời gian giữ Thẻ cào Vàng tích lũy, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp KT gửi 9506 (miễn phí).
 10. Để tra cứu chi tiết giải thưởng, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp PT gửi 9506 (miễn phí).
 11. Để kiểm tra số tin nhắn đã soạn để giành quyền giữ Thẻ cào Vàng trong ngày, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp TK gửi 9506 (miễn phí).
 12. Để kiểm tra danh sách thuê bao đang có thời gian giữ Thẻ cào Vàng lâu nhất, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp DS gửi 9506 (miễn phí).
 13. Chu kỳ giải thưởng tiếp theo:
 14. Hết chu kỳ giải thưởng 90 ngày, trước 15 ngày kết thúc đối tác Công ty Green Mobile sẽ gửi công văn tới VNPT VinaPhone thông báo thay đổi cơ cấu giải thưởng và thời gian diễn ra chu kỳ mới.
 15. Kết thúc chu kỳ giải thưởng diễn ra, toàn bộ thời gian giữ Thẻ cào Vàng mà thuê bao đã tích lũy trong chu kỳ đó được cập nhật về 0. Thuê bao vẫn được tiếp tục tham gia CTKM “Thẻ cào Vàng” để tích lũy thời gian giữ Thẻ cào Vàng ở chu kỳ giải thưởng mới. Ban tổ chức sẽ gửi tin nhắn thông báo tới cho khách hàng vào khung giờ sáng của ngày đầu tiên chu kỳ giải thưởng mới. Đồng thời thông tin cũng được cập nhật trên website/wapsite http://glive.vn