Thể lệ TCKC

  1. Cách thức xác định khách hàng trúng thưởng:
  2. Giải thưởng tháng được xác định bằng cách lấy 01 người chơi có tổng thời gian giữ Thẻ cào Kim Cương lâu nhất trong 30 ngày (từ 08h00’00” đến 19h00’00” hàng ngày) kể từ ngày bắt đầu đợt chơi và còn đang sử dụng dịch vụ “Thẻ cào Kim Cương”. Thời gian giữ Thẻ cào Kim Cương trong 1 tháng của người chơi là tổng thời gian giữ Thẻ cào Kim Cương của 30 ngày (từ 08h00’00” đến 19h00’00” hàng ngày) kể từ ngày bắt đầu đợt chơi theo quy định của chương trình.
  3. Giải thưởng chung cuộc (quý) được xác định bằng cách lấy 01 người chơi có tổng thời gian giữ Thẻ cào Kim Cương lâu nhất trong 90 ngày (từ 08h00’00” đến 19h00’00” hàng ngày) kể từ ngày bắt đầu đợt chơi và còn đang sử dụng dịch vụ “Thẻ cào Kim Cương”. Thời gian giữ Thẻ cào Kim Cương của người chơi là tổng thời gian giữ Thẻ cào Kim Cương của 90 ngày (từ 08h00’00” đến 19h00’00” hàng ngày) kể từ ngày bắt đầu đợt chơi theo quy định của chương trình. Nếu người chơi đã nhận giải thưởng tháng thì thời gian giữ Thẻ cào Kim Cương của tháng trúng thưởng sẽ không được cộng vào tổng thời gian giữ Thẻ cào Kim Cương để tranh giải thưởng chung cuộc.
  4. Một thuê bao sẽ chỉ được nhận tối đa 01 giải tháng trong 01 chu kỳ 90 ngày chơi của thuê bao đó.
  5. Thời gian giữ Thẻ cào Kim Cương (phiên chơi) được tính từ lúc khách hàng soạn tin D gửi 9506 (thời gian soạn tin từ 08h00’00” đến 19h00’00” hàng ngày, tối đa 10 tin nhắn K/ngày) tới khi hệ thống ghi nhận được 01 tin nhắn K liền kề tiếp theo gửi đến 9506. Hệ thống dịch vụ sẽ rà soát và chọn ra khách hàng có phiên giữ thẻ cào Kim Cương lâu nhất theo chu kỳ để nhận được những giải thưởng hấp dẫn của chương trình.
  6. Trong trường hợp khách hàng không muốn tiếp tục tham gia chương trình, khách hàng cần hủy gói dịch vụ “Kim Cương”. Theo đó, khách hàng sẽ không được bảo lưu kết quả phiên chơi để tham gia xét thưởng.
  7. Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, nếu thuê bao trả trước chưa sử dụng gói dịch vụ “Kim Cương” thì sau khi nạp thẻ thành công hệ thống sẽ gửi tin nhắn SMS mời thuê bao tham gia chương trình. Sau 48h kể từ tin nhắn mời gần nhất mà khách hàng không đăng ký và vẫn chưa nạp thẻ lần tiếp theo, hệ thống sẽ gửi tin nhắn SMS nhắc nhở thuê bao về cơ hội để giành các giải thưởng đặc biệt của chương trình. Nếu khách hàng tiếp tục không đăng ký dịch vụ sau khi nhận được tin nhắn mời, hệ thống sẽ dừng gửi lời mời đến khách hàng. Trong trường hợp không muốn nhận tin nhắn mời tham gia chương trình, khách hàng soạn tin TC gửi 9506 (miễn phí). Trường hợp muốn đăng ký tiếp tục nhận lại tin nhắn mời sử dụng dịch vụ/tham gia chương trình, khách hàng soạn tin TN gửi 9506 (miễn phí).
  8.  Chu kỳ giải thưởng tiếp theo:
  9. Hết chu kỳ giải thưởng 90 ngày, trước 15 ngày kết thúc đối tác Công ty Green Mobile sẽ gửi công văn tới VNPT VinaPhone thông báo thay đổi cơ cấu giải thưởng và thời gian diễn ra chu kỳ mới.
  10. Kết thúc chu kỳ giải thưởng diễn ra, toàn bộ thời gian giữ Thẻ cào Kim Cương mà thuê bao đã tích lũy trong chu kỳ đó được cập nhật về 0. Thuê bao vẫn được tiếp tục tham gia CTKM Thẻ cào Kim Cương để tích lũy thời gian giữ Thẻ cào Kim Cương ở chu kỳ giải thưởng mới. Ban tổ chức sẽ gửi tin nhắn thông báo tới cho khách hàng vào khung giờ sáng của ngày đầu tiên chu kỳ giải thưởng mới. Đồng thời thông tin cũng được cập nhật trên website/wapsite http://glive.vn