Giá cước TCKC

STT Nội dung Giá cước (VNĐ)
1 Cước thuê bao 5.000 đồng/ngày
3 Cước data sử dụng dịch vụ Miễn phí
4 Cước gửi tin nhắn đến đầu số dịch vụ Miễn phí
  • Toàn bộ cước và các gói cước của dịch vụ sẽ được ghi vào hóa đơn cước tháng (đối với thuê bao trả sau) và trừ vào tài khoản chính (đối với thuê bao trả trước).
  • Toàn bộ giá cước trên đã bao gồm VAT.