Phát động Giải Báo chí toàn quốc về văn hóa, thể thao và du lịch lần thứ nhất

Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao và du lịch” lần thứ nhất, nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của tập thể, cá nhân đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp phát triển văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.

Chiều ngày 26/12/2022, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã phát động Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch” lần thứ nhất.

Phát biểu tại Lễ phát động, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy đã trân trọng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên quan tâm, tổ chức sản xuất, xuất bản những tác phẩm báo chí tập trung vào một số nội dung trọng tậm như: Việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị Văn hoá toàn quốc và Kết luật của đồng chí Tổng Bí thư vào cuộc sống; thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hoá; xây dựng và triển khai hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người gắn với việc phát huy, gìn giữ hệ giá trị gia đình; xây dựng môi trường văn hoá cơ sở gắn với công tác tổ chức cán bộ và các nội dung khác, phản ánh toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới tư duy và phương thức hoạt động của toàn ngành VHTT&DL.  

Đồng thời, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy mong muốn các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, bất cập, từ đó đưa ra giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, quản lý Nhà nước và tổ chức các hoạt động phát triển sự nghiệp VHTT&DL và gia đình…

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại Lễ phát động giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển VHTTDL”. (Ảnh: VGP)

Theo Ban tổ chức, việc tổ chức Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển VHTT&DL” nhằm giới thiệu, quảng bá những kết quả, thành tựu của công tác VHTT&DL; phát hiện những điển hình tiên tiến trong ngành VHTT&DL; cổ vũ, động viên cán bộ toàn ngành chung sức, đồng lòng tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển VHTT&DL. Tạo điều kiện để các nhà báo được trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí đối với lĩnh vực VHTT&DL.

Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả hoặc nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh về người thật, việc thật (không hư cấu), có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời về những tập thể, cá nhân, hành động tích cực, điển hình tiên tiến, phê phán những thói hư, tật xấu trong xã hội…

Bên cạnh đó là những mô hình mới, cách làm hay, những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối về phát triển văn hóa, con người.

Các tác phẩm báo chí dự thi phải bảo đảm tính chân thực, có sức thuyết phục, lan tỏa trong dư luận và được nhân dân đồng tình, đánh giá cao; phục vụ tốt công tác thông tin, tuyên truyền vì sự nghiệp phát triển VHTT&DL được đăng, phát trên các cơ quan báo chí được cấp phép theo quy định của pháp luật.

Bài dự thi là các tác phẩm báo chí thuộc bài phản ánh, phóng sự, điều tra, bút ký, chương trình toạ đàm (trừ các chương trình phát thanh và truyền hình trực tiếp)… tuyên truyền về VHTT&DL và gia đình được đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình, báo ảnh kể từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 15/6/2023.

Về cơ cấu giải thưởng, giải tập thể sẽ có 3 giải đồng hạng cho 3 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm tham dự giải, đạt kết quả cao. Giải cá nhân gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì; 5 giải Ba; 10 giải Khuyến khích cho mỗi loại hình báo chí.

Theo dự kiến, Lễ tổng kết và trao Giải báo chí về VHTT&DL sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/2023).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *